הלוואה הדדית "חבר" – צוות

אנשי קבע המשרתים בצבא וגמלאים יוצאי הצבא זכאים לקבל הלוואות חבר וצוות. מהן ההלוואות? דרך מי הן ניתנות? מה גובהן? את כל הפרטים תגלו במדריך שלפניכם. 

מה ההבדל בין הלוואת חבר להלוואת צוות?

הלוואות צוות הן הלוואות שמיועדות לגמלאים של הצבא ואילו הלוואות חבר מיועדות גם לגמלאים וגם למשרתי קבע פעילים. 

ההלוואות הן הלוואות בנקאיות אשר ניתנות בריבית פריים לכל מטרה ותשלומי ההחזר עליהן יורדות מהקצבה החודשית של הגמלאי. 

מהם תנאי הלוואה הדדית "חבר" לחברי צוות?

 • הלוואה לכל מטרה.
 • סכום ההלוואה: עד 7,000 שקלים. 
 • ריבית: על בסיס פריים. 
 • ההלוואה מועברת ישירות לחשבון הבנק של הגמלאי וללא צורך הגעה לבנק.  
 • החזר ההלוואה מתבצע יורד אוטומטית מהקצבה של הגמלאי.

אילו עוד סוגי הלוואות חבר זכאים לקבל חברי צוות גמלאי הצבא?

מלבד הלוואה הדדית של חבר, צוות גמלאי הצבא זכאים לעוד שלושה סוגי הלוואות שונות לכל מטרה: 

 • הלוואת חבר דחויה.
 •  הלוואת צוות.
 • הלוואת צוות דחויה. 

מהם תנאי הלוואת "חבר" דחויה לחברי צוות?

 • הלוואה לסובלים ממצוקה כלכלית עקב מצב רפואי או כלכלי קשה שלא מצליחים לעמוד בהלוואות שלהם. 
 • סכום הלוואה: עד 30,000 שקלים. 
 • ניתן לדחות את תשלומי ההחזר לתקופה של 12-36 חודשים. 
 • ההלוואה ניתנת לחברי צוות שסובלים ממצוקה כלכלית. 
 • על מנת לקבל את ההלוואה יש צורך באישור אכ"א. 

מהם תנאי הלוואה הדדית "צוות" לחברי צוות?

 • הלוואה לכל מטרה הניתנת דרך הקרן לעזרה הדדית של צוות.
 • סכום ההלוואה: עד 8,000 שקלים. 
 • ריבית: על בסיס פריים. 
 • ההלוואה מועברת ישירות לחשבון הבנק של הגמלאי וללא צורך הגעה לבנק.  
 • החזר ההלוואה מתבצע יורד אוטומטית מהקצבה של הגמלאי.

מהם תנאי הלוואת "צוות" דחויה?

 • הלוואה לכל מטרה לחברי צוות גמלאי הצבא שנקלעו למצוקה. 
 • סכום ההלוואה: עד 6,000 שקלים. 
 • תשלומי ההחזר נדחים לתקופה של 12 חודשים. 

הבהרה: אתר הלוואה הינו אתר אינפורמטיבי, שאינו מספק או משווק הלוואות ואינו מקיים כל שיתוף פעולה עסקי או אחר עם החברות ומוצרי ההלוואות הנסקרים באתר. כל הכתוב בתוכן סקירה זו הינו בהתאם למיטב ידיעתו של צוות האתר ובהתאם לתנאי השימוש באתר.

כתיבת תגובה